Afbeelding

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

Algemeen

DEN HAAG - De coronaregels in Nederland worden vanaf 1 maart voorzichtig versoepeld. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast mogen vanaf 3 maart jongeren tot en met 26 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, kunnen contactberoepen weer uitgeoefend worden en is de detailhandel open voor winkelen op afspraak.

Onderwijs
Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

De buitenschoolse opvang blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt. 

Contactberoepen
Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren en registratie is verplicht en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Beroepsmatige leerlingen kunnen ook weer theorie-examen doen, voor de niet-beroepsmatige leerlingen wordt nog uitgewerkt hoe dit ook zo snel mogelijk weer op een veilige manier mogelijk kan worden gemaakt.  

Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

Buiten sporten
Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar. Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

Winkelen op afspraak
Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen. 

Avondklok
De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur. Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan. De voorwaarden blijven hetzelfde. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok.

Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn. Het kabinet heeft ook extra aandacht gevraagd voor het naleven van de basisregels. Met de voorzichtige versoepeling lopen de risico’s van verspreiding weer op en is het extra belangrijk alle basisregels goed na te leven. Het gaat dan om drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden, handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. Ook testen en thuisblijven bij milde klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe.