Vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe observeren de weidevogels.
Vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe observeren de weidevogels.

Landschapsbeheer zoekt nieuwe weidevogelvrijwilligers

Algemeen

DRENTHE - Landschapsbeheer Drenthe is op zoek naar nieuwe weidevogelvrijwilligers. Zij zijn belangrijk voor het behoud van bijvoorbeeld de kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur en de wulp in Drenthe.

Er zijn steeds minder vogels op de Drentse weiden en akkers te vinden. Om deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe te roepen, zetten honderden vrijwilligers zich jaarlijks in voor de boerenlandvogels in deze provincie. Zij gaan in groepen op zoek naar nesten in het veld en proberen deze te beschermen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de boeren. De vrijwilligers gaan met elkaar het veld in, observeren, markeren en registreren nesten. 

Door een deels vergrijzend bestand aan vrijwilligers, heeft Landschapsbeheer Drenthe versterking nodig. Wie mee wil helpen de weidevogels te beschermen, kan contact opnemen met Erwin Bruulsema via e-mail e.bruulsema@lbdrenthe.nl. Hij is provinciaal coördinator weidevogels voor Drenthe vanuit Landschapsbeheer Drenthe. 

Onervaren kandidaten worden gekoppeld aan de vrijwillige weidevogelgroep Smilde. Zij leren de nieuwkomers in de praktijk de fijne kneepjes van het ‘weidevogelbescherming-vak’. Is iemand eenmaal gevorderd weidevogelvrijwilliger, dan wordt samen met Landschapsbeheer Drenthe gekeken naar wat iemand kan doen voor de weidevogels.