Marieke Hazewinkel ontvangt de cadeaubon en het bloemetje uit handen van wethouder Jan Batelaan (foto Gemeente Midden-Drenthe).
Marieke Hazewinkel ontvangt de cadeaubon en het bloemetje uit handen van wethouder Jan Batelaan (foto Gemeente Midden-Drenthe).

Inwoners Midden-Drenthe denken mee over fietsbeleid

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - Bijna 800 mensen hebben meegedacht over een nieuw fietsbeleid in Midden-Drenthe. De enquête die de gemeente hierover heeft opgesteld, is massaal ingevuld.

Wethouder Jan Batelaan is blij met alle reacties: ,,Het is mooi om te zien dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Daaruit blijkt maar weer dat de fiets een geliefd vervoersmiddel is in de gemeente Midden-Drenthe. De reacties nemen we mee bij het opstellen van het nieuwe fietsbeleid. Hopelijk zorgt dat er voor dat meer mensen nog vaker de fiets pakken.”

Uit de enquête kwam onder meer naar voren dat er ruimte voor verbetering is. Het gaat dan om verbeterpunten zoals de behoefte aan betere verlichting, meer en bredere fietspaden en het veiliger maken van (onoverzichtelijke) kruisingen. 

Van alle mensen die de enquête hebben ingevuld, geeft 36 procent aan dat ze op de fiets naar het werk gaan. De dagelijkse boodschap wordt door 46 procent op de fiets gedaan. Gezondheid en plezier zijn volgens de respondenten hierbij de belangrijkste redenen om voor de fiets te kiezen.

Ook om te ontspannen wordt vaak de fiets gepakt. In totaal 85 procent geeft aan meerdere keren per maand een stuk recreatief te gaan fietsen en 50 procent van de respondenten geeft aan meerdere keren per maand sportief te gaan fietsen. Het populairst hiervoor is de mountainbike, maar ook de racefiets, elektrische fiets of de gewone (stads)fiets wordt hiervoor gebruikt. Meer dan 40 procent maakt vervolgens een rondje van 50 kilometer of meer. 

Onder alle mensen die de enquête hebben ingevuld, werd een cadeaubon verloot die kan worden besteed bij één van de lokale ondernemers in Midden-Drenthe. De gelukkige winnaar is Marieke Hazewinkel uit Hooghalen geworden. Zij kreeg de bon en een bloemetje onlangs overhandigd door wethouder Jan Batelaan.