Afbeelding

Bijna iedereen gaat er dit jaar in koopkracht op achteruit

Algemeen

UTRECHT - Vrijwel iedereen in Nederland gaat er dit jaar in koopkracht op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft voor 117 voorbeeldhuishoudens berekeningen gemaakt. De uitkomst is dat iedereen tientallen euro’s minder te besteden heeft. De teruggang varieert van -0,5 procent tot -1,9 procent. In geld gaat het om 9 tot 116 euro per maand. Op nibud.nl is voor iedere situatie te zien wat de effecten precies zijn.

De koopkrachtdaling wordt vooral veroorzaakt door de sterke stijging van de energieprijzen. Veel Nederlanders krijgen weliswaar een loonstrookje met een hoger netto salaris, maar na aftrek van de energiekosten blijft er minder overig dan vorig jaar. Huishoudens die hun loon niet zien stijgen, moeten zelfs rekening houden met een koopkrachtdaling die kan oplopen tot ruim 200 euro per maand.

Het Nibud heeft gerekend met een inflatiecijfer van 3 procent, ook doordat de dagelijkse boodschappen duurder worden. Hoe de inflatie zich daadwerkelijk zal ontwikkelen is bovendien nog onzeker. Als de inflatie nog verder oploopt, zullen mensen nog minder in de portemonnee overhouden. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ,,Het hogere salaris verdwijnt dan na een paar keer boodschappen doen door de hogere prijzen in de supermarkt.”

Het Nibud maakt zich vooral zorgen over de lage inkomensgroepen. Het gaat dan om mensen met een bijstandsuitkering en ouderen met alleen AOW en een klein pensioen. Zij komen vaak al moeilijk rond vanwege hoge zorg- en energiekosten en hebben weinig tot geen ruimte om deze prijsstijgingen te betalen.

De lagere belasting op de energie zit al in deze koopkrachtcijfers verwerkt. Daarnaast kunnen huishoudens met een laag inkomen van de gemeente een extra tegemoetkoming van 200 euro krijgen voor de energiekosten. Deze tegemoetkoming is volgens het Nibud onvoldoende om de gehele koopkrachtdaling op te vangen. Het Nibud adviseert gemeenten vaart te maken met deze compensatie.