Steeds meer veehouders in Drenthe willen maatregelen nemen tegen aanvallen door wolven.
Steeds meer veehouders in Drenthe willen maatregelen nemen tegen aanvallen door wolven.

Ondersteuningsteam helpt schapenhouder bij bescherming tegen wolf

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - Schapenhouders in Drenthe die met flexinetten gaan werken om hun dieren beter tegen wolven te beschermen, kunnen vanaf nu hulp krijgen van een speciaal ondersteuningsteam. Dat is ingesteld door de provincie Drenthe.

In de gebieden waar regelmatig wolvenaanvallen plaatsvinden, worstelen de schapenhouders met de vraag hoe ze hun dieren daar het beste tegen kunnen beschermen. Als er geen stalruimte is om de dieren veilig onder te brengen, blijft alleen afscherming met rasters over. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. 

Het werken met flexinetten vergt veel meer tijd en die is soms domweg niet voorhanden. Bovendien moet er voldoende stroom op het raster staan en mogen er geen gaten overblijven waar de wolf gebruik van kan maken. ,,Met dit ondersteuningsteam bieden we hulp in de praktijk bij het werken met flexinetten. We doen dus meer dan alleen subsidie geven voor rasters”, zegt voorzitter Harry Oosterman van de provinciale Gebiedscommissie Wolf.

Het ondersteuningsteam bestaat uit drie personen die een speciale training hebben gehad. Een veehouder kan de eerste keer twee uur hulp krijgen van een ondersteuner om samen alle kneepjes door te nemen bij het opzetten van een raster met flexinetten. De ondersteuner kan nog een tweede keer langskomen voor praktische hulp en voorlichting.

Het is wel de bedoeling dat de veehouder zelf de flexinetten, paaltjes en schoorpalen aanschaft. Ook daarbij kan het ondersteuningsteam eventueel helpen. Oosterman spreekt van ‘een eerste stap’. ,,We hopen binnenkort een wolvenconsulent aan te stellen. Daarmee gaan we de voorlichting en allerlei vormen van hulp bij wolvenpreventie opvoeren.”

Veehouders die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden bij de commissieleden Diederik Sleurink (06-52650727) en Gijsbert Six (06-24255303).