Afbeelding

Proef in Drenthe voor duurzame bollenteelt

Algemeen

DRENTHE - In Diever is vorige week het startsein gegeven voor een onderzoek naar meer duurzame bollenteelt in Drenthe. Met proefvelden wordt gekeken hoe lelieteelt kan plaatsvinden met minimale schade voor het milieu.

Onderzoeksinstituut HLB uit Wijster is nauw betrokken bij de driejarige proef die een gezamenlijk initiatief is van de overheid en de bollentelers. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de knelpunten die veel inwoners van de gemeente Westerveld ervaren. Zij maken zich zorgen over hun gezondheid en hun directe leefomgeving, vanwege het gebruik van beschermingsmiddelen. 

De telers zijn graag bereid om minder beschermingsmiddelen te gebruiken, maar dan hebben ze wel leliesoorten nodig die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Ook kan er winst geboekt worden als er middelen ontwikkeld worden, die minder mileubelastend zijn. Op de proefvelden wordt ook gekeken of de aanleg van bufferstroken met bloemrijke akkerranden effect heeft.

Jaap Bond, voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollensector: ,,Die veldproeven zijn heel belangrijk voor de sector in zijn geheel. Maar wat ook werkt is om gedurende het traject met alle betrokkenen in gesprek te zijn: van onderzoekers en telers tot inwoners en aanwonenden van agrarische percelen, teeltadviseurs en de overheden. Waar loopt je tegenaan, wat zijn alternatieven, waar kun je nog meer verbeteren? Samen komen we verder.”

Als de Drentse proef concrete resultaten oplevert, wil het ministerie van landbouw overgaan tot landelijke invoering van de aangepaste teeltvormen.