Een lerares in het voortgezet onderwijs. (foto UWV)
Een lerares in het voortgezet onderwijs. (foto UWV)

Lerarentekort in provincie Drenthe neemt toe

Algemeen

DRENTHE - Het lerarentekort in de provincie Drenthe neemt toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. 

De lerarentekorten zitten vooral in het voortgezet onderwijs. In lijn hiermee is het aantal WW-uitkeringen voor onderwijzend personeel de afgelopen tijd flink afgenomen. Eind mei 2022 hadden 113 docenten in de provincie een WW-uitkering. Daar tegenover stonden 100 openstaande vacatures voor docenten. Met name in de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde scheikunde, biologie, ict/informatica) en talen is behoefte aan vakdocenten. Ook in de vakken economie en maatschappijleer dreigt een tekort. 

Pensionering

De komende jaren verlaten veel leraren door pensionering het onderwijs. Daarbij komt dat tekortvakken als wiskunde en Nederlands te maken hebben met een dalende instroom in de lerarenopleiding. Ook voor economie en Frans daalt de instroom. De verwachting is dan ook dat de lerarentekorten de komende jaren aanhouden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die vanuit een andere sector willen overstappen naar het onderwijs.


In de provincie Drenthe lag het totale aantal mensen met een WW-uitkering eind mei op 4.698. Dat is 1,9 procent van de Drentse beroepsbevolking. Er was in mei sprake van een daling met 426 uitkeringen. Vooral in de sectoren landbouw, horeca & catering, bouw en metaalindustrie daalde het aantal WW-ers. Ten opzichte van een vol jaar eerder lag het aantal WW-ers in Drenthe eind mei ruim 30 procent lager.