Afbeelding

Ondernemers Westerbork willen uitbreiding De Noesten

Algemeen

WESTERBORK - Ondernemingsvereniging Westerbork (OVW) wil dat de gemeente Midden-Drenthe gaat nadenken over een uitbreiding van industrieterrein De Noesten. Volgens de belangenvereniging is er duidelijk behoefte aan meer ruimte.

Midden-Drenthe is volop bezig met uitbreiding van industrieterrein Ossebroeken in Beilen. De procedures voor realisering van Ossebroeken II lopen. Naar aanleiding hiervan heeft de OVW een reactie ingediend, die er op neer komt dat ook in Westerbork een dergelijke ontwikkeling wenselijk is.

,,Al enkele jaren worden op De Noesten leegstaande panden snel weer ingevuld en zijn er voor (nieuwe) ondernemers weinig of geen mogelijkheden om zich hier te vestigen. Tevens is er bij enkele gevestigde bedrijven behoefte aan uitbreiding, maar dit is nu niet mogelijk’’, zo schrijft de OVW, die de gemeente heeft opgeroepen ook hiermee aan de slag te gaan.

Op het pleidooi van de ondernemers is gereageerd door de gemeente. Er is inmiddels nader overleg geweest om te kijken hoe de uitbreidingsbehoefte in kaart kan worden gebracht. Onderzoeksbureau Louter gaat kijken hoe groot de behoefte aan extra ruimte is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Hiervoor zullen ook verschillende ondernemers  in Westerbork geïnterviewd worden.

De OVW heeft ondernemers opgeroepen eventuele uitbreidings- of vestigingsplannen op De Noesten bij haar te melden, zodat er spijkers met koppen geslagen kunnen worden.