Afbeelding

CDA Midden-Drenthe bezorgd over aanvallen wolf

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - Begin september zijn er drie runderen doodgebeten in de gemeente Midden-Drenthe. Aangenomen wordt dat een wolf hiervoor verantwoordelijk is. 

Sinds oktober vorig jaar zijn er 300 meldingen gedaan van aanvallen op dieren in de provincie Drenthe: 290 keer op schapen, 1 keer een pony en 9 keer betrof het een koe of kalf. Uit DNA-onderzoek blijkt dat in 98 procent van de onderzochte meldingen de aanval is uitgevoerd door de wolf. Dat zorgt iedere keer voor veel dierenleed en zowel economische als emotionele schade bij de eigenaren. 

Het CDA Midden-Drenthe vraagt zich daarom af of de provincie Drenthe wel een geschikt leefgebied is voor de wolf en wil graag weten welke maatregelen genomen worden om landbouwhuisdieren in de gemeente Midden-Drenthe te beschermen. De partij heeft deze vragen aan de orde gesteld in de commissie Ruimte en Groen. Wethouder Rico Schans noemde de aanvallen in de gemeente schrikbarend en verontrustend. Hij heeft contact gehad met gedeputeerde Henk Jumelet en de zorgen vanuit de agrariërs en veehouders aangegeven. De gedeputeerde heeft toegezegd dat er een informatiebijeenkomst komt voor de inwoners en veehouders in Midden-Drenthe. Ook zoekt Jumelet uit wat juridisch mogelijk is om de wolf te verjagen.

De fractie van CDA Midden-Drenthe is blij dat dit onderwerp wordt opgepakt, maar dringt wel aan op snelheid. ,,Deze week zijn er opnieuw koeien aangevallen in onze gemeente. Voor de veehouders en de inwoners is de maat vol. Omdat het een verantwoordelijkheid is van de provincie, heeft onze fractie ook contact opgenomen met CDA Drenthe om aan te geven dat het wat ons betreft tijd is voor snelle actie. De aanvallen van de wolf moeten stoppen. Wij zullen hier bij de gedeputeerde op aandringen.’’