Afbeelding

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties Midden-Drenthe

Algemeen

BEILEN - Vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen, sportverenigingen en cultuurorganisaties maken moeilijke tijden door. Het is belangrijk dat zij hun belangrijke bijdrage aan de samenleving kunnen blijven leveren. 

In 2021 heeft de provincie Drenthe geld beschikbaar gesteld onder de noemer ‘Frisse start na corona’. Dit jaar heeft de provincie Drenthe opnieuw geld beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld om vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om hun sociaal-culturele activiteiten te (blijven) organiseren. Iedere aanvrager ontvangt tussen de 500 en 2.000 euro subsidie als aan de voorwaarden wordt voldaan. Met het geld kunnen zij hun sociale en culturele activiteiten (blijven) organiseren.

Wethouder Welzijn Dennis Bouwman: ,,De subsidie ‘Frisse start’ in 2021 was een groot succes. Veel inwoners en verenigingen hebben dankzij Frisse Start activiteiten kunnen organiseren om de leefbaarheid in hun eigen buurt te versterken.’’ Wethouder Dorpen Rico Schans vult aan: ,,We zijn dan ook erg blij dat we met Frisse Doorstart de regeling in 2022 een vervolg kunnen geven. Samen met onze inwoners, maken we zo onze dorpen en wijken nog leuker, mooier en leefbaarder.’’

Als het budget op is stopt ook de mogelijkheid voor het aanvragen van een bijdrage. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, de activiteit moet in 2022 of 2023 uitgevoerd worden. De financiële bijdrage mag niet rechtstreeks gebruikt worden voor het aanvullen van exploitatietekorten. De gemeente behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor een financiële bijdrage uit een andere beschikbare regeling toe te kennen.

Een aanvraag indienen kan via www.middendrenthe.nl/frissedoorstart. Daar is ook meer informatie te vinden, zoals de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De regeling sluit uiterlijk 1 december.