Rudie Weima deelt zijn afscheidscadeau uit aan de raadsleden: zaadjes voor biologische bloembollen.
Rudie Weima deelt zijn afscheidscadeau uit aan de raadsleden: zaadjes voor biologische bloembollen.

GroenLinks-voorman Rudie Weima neemt afscheid van politiek

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - GroenLinks-fractievoorzitter Rudie Weima heeft donderdag afscheid genomen van de gemeentepolitiek. Hij deed dat tijdens een korte raadsvergadering.

Weima heeft voor GroenLinks bijna negen jaar lang zitting gehad in diverse commissies en in de gemeenteraad. Hij droeg het stokje over aan zijn opvolger Henk van der Beek. Deze koos voor de beëdiging als raadslid door het afleggen van de eed en niet voor de belofte.

Burgermeester Bijl prees Weima voor zijn inzet en waardevolle inbreng in de afgelopen jaren. ,,Prettig in de samenwerking, nuchter, pragmatisch en altijd bereid wat extra’s te doen, bijvoorbeeld door een avond te leiden. U heeft uw sporen verdiend. Als eenpersoonsfractie heeft u ook meer dan evenredig de idealen van GroenLinks in de raad geëffectueerd’’, aldus Bijl.

GroenLinks-voorzitter Herman Brink bedankte Weima namens de partij. ,,Dankzij je goede gevoel voor verhoudingen en je kunst om compromissen te sluiten, heb jij een waardevolle inbreng gehad de afgelopen jaren. Een inbreng, die is gebaseerd op de normen en waarden, die voor GroenLinks essentieel zijn: een gezonde leefomgeving voor iedereen, in een sociaal rechtvaardige en eerlijke omgeving’’, aldus Brink.

In zijn afscheidswoord gaf Weima de gemeenteraad een indringende boodschap mee: ,,Hier in deze raadszaal hebben wij de taak en de verantwoordelijkheid besluiten te nemen ten dienste van al onze inwoners. En in onze afwegingen hebben wij daarbij de zorg de menselijke maat te bewaken. Dat is het mooie van ons bestuurlijke werk als volksvertegenwoordigers.’’ Verder hield Weima de raad voor koers te houden op de hoofdlijnen en zich niet te verliezen in details. Daar zijn de ambtenaren en het college voor, zo stelde hij.

Tot slot werden alle raadsleden door Weima getrakteerd op een zakje biologische bloembollen, ten teken dat gewerkt moet worden aan een gezonde leefomgeving in Midden-Drenthe.