Afbeelding

Daling WW, toch krapte op Drentse arbeidsmarkt

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe is in februari gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De toename van de WW in de afgelopen maanden zet daarmee niet door. Desondanks blijft de arbeidsmarkt krap. Voor werkzoekenden zijn er volop kansen op werk. Zo biedt de zorgsector niet alleen goede kansen voor zorgpersoneel, maar ook voor ondersteunende beroepen.

Eind februari ontvingen 4681 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,8 procent van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen nam af met 67 (-1,4 procent). Hiermee zet de toename van de WW, waarmee Drenthe in december en januari te maken had, niet verder door. De afname deed zich voor in de meeste sectoren. Vooral sectoren als de voedings- en genotsmiddelenindustrie, onderwijs, metaalindustrie en uitzendbureaus droegen bij aan de afname. In andere sectoren, zoals vervoer & opslag en groothandel, nam de WW toe. Het aantal uitkeringen was eind februari fors lager (-16,8 procent) dan een jaar geleden. Landelijk nam het aantal uitkeringen licht af: eind februari telde Nederland 153.910 WW-uitkeringen; 1,6 procent van de beroepsbevolking. Dat is 0,3 procent minder dan in januari.

In de gemeente Midden-Drenthe nam het aantal WW-uitkeringen in januari met 1 procent toe: van 288 naar 291. Momenteel zit 1,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Tynaarlo met 6,7 procent gedaald.

Ten opzichte van vorig jaar was in alle drie noordelijke provincies een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.