Het bestuur van de nieuwe coöperatie (vanaf links): Hans Wijermars, Peter Mendelts, Kees Kuik, Harry Popken en Irene Verkerk.
Het bestuur van de nieuwe coöperatie (vanaf links): Hans Wijermars, Peter Mendelts, Kees Kuik, Harry Popken en Irene Verkerk.

Energiecoöperaties Midden-Drenthe bundelen de krachten

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - De zes lokale energiecoöperaties in Midden-Drenthe gaan samenwerken. Daarvoor is onlangs de Energie Coöperatie Midden-Drenthe opgericht. 

De energiecoöperaties trekken samen op om te zorgen dat de opbrengsten van de diverse projecten zoveel mogelijk terugvloeien naar maatschappelijke doelen in Midden-Drenthe. Hiervoor is vorig jaar al een convenant gesloten met Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de gemeente.

Het bestuur van de gezamenlijke coöperatie wordt gevormd door Kees Kuik (voorzitter), Irene Verkerk (penningmeester), Peter Mendelts (secretaris) en de leden Hans Wijermars en Harry Popken.

Kees Kuik: ,,De coöperaties organiseren al jaren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren en te motiveren om de energievoorziening te verduurzamen. Daarbij worden er lokaal al vele, vaak kleine, projecten in de dorpen financieel ondersteund. In de gemeente Midden-Drenthe wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel van de winst naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan ons ligt. Wij willen duurzame energie lokaal opwekken en laten verbruiken. Dat kan als de inwoners hun energie betrekken bij onze energiemaatschappij ‘Energie VanOns’.’’

Bij de gemeente Midden-Drenthe kan binnenkort worden ingeschreven op de realisatie van meerdere energie-opwekprojecten. De nieuwe overkoepelende energiecoöperatie gaat daarop inschrijven om zo lokaal eigendom te realiseren. Kleinere projecten – tot 2,5 hectare met zonnepanelen – moeten volledig in lokaal eigendom zijn. Voor grote projecten geldt dat minimaal 50 procent in lokale handen moet zijn. De overkoepelende energiecoöperatie zal burgers en bedrijven de mogelijkheid bieden om financieel deel te nemen in de te ontwikkelen opwekprojecten.