Afbeelding
(Eigen foto)

Woningbouw en agrarisch erfgoed: staat onze geschiedenis de toekomst in de weg?

Algemeen

DRENTHE - Drenthe is een prachtige provincie, waar de agrarische geschiedenis van het gebied op heel veel plaatsen nog terug te vinden is in het landschap, de boerderijen en hun erven. Dit agrarisch erfgoed, ontstaan in de afgelopen eeuwen, staat onder druk. Niet alleen door de verduurzaming in de landbouw en de energievoorziening, maar ook door de opdracht om in Drenthe in de komende jaren zeker 13.000 woningen te bouwen.

De vraag hoe die ontwikkelingen samen kunnen gaan met het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk erfgoed staat centraal tijdens een symposium van de stichting Drents Agrarisch Erfgoed op donderdag 1 juni in het Provinciehuis in Assen. Betrokkenen, verantwoordelijken en geïnteresseerden kunnen vanaf 19.00 uur meepraten over de toekomst van de karakteristieke waarden van het Drentse landschap.

De Stichting Drents Agrarisch Erfgoed (DAE) zet zich in voor het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland in Drenthe. Maar om die leefbaarheid te garanderen, moeten er heel snel veel woningen bijgebouwd worden. Tijdens het symposium komen voorbeelden ter sprake, waaruit duidelijk wordt dat bij het maken van keuzes de uitgangspunten kwaliteit en respect voor het erfgoed zeker een rol kunnen spelen. Zo gaat historisch geograaf Elyze Storms-Smeets van de Wageningen Universiteit in op de vraag hoe agrarisch erfgoed in te zetten is voor het woningvraagstuk. Architect Pieter Brink, bestuurslid van de stichting DAE geeft een aantal mogelijke toekomstscenario’s, waaruit duidelijk wordt dat er wat te kiezen valt. Want keuzes maken hoeft niet te betekenen dat alles bij het oude moet blijven en dat er dus niks mag. Wel is het heel belangrijk om na te denken over een zorgvuldige inpassing zodat erfgoedwaarden als de karakteristieke en beeldbepalende eigenschappen van bebouwing en landschap niet verloren gaan.

Het symposium is vrij toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het behoud van het landschappelijk en gebouwd agrarisch erfgoed. Dus bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, planologen, architecten, bouwers, beheerders, landschapsarchitecten, eigenaren van erfgoed, erfgoedinstanties. Maar ook iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op het gebied van het Drents agrarisch erfgoed mag meedoen. Meer informatie en het programma zijn te vinden op https://drentsagrarischerfgoed.nl/. Aanmelding is mogelijk via deze website of per mail naar stichtingdae@gmail.com.