Afbeelding

Belangenvereniging werkt aan dorpsvisie voor Westerbork

Algemeen

WESTERBORK - Belangenvereniging Westerbork is gestart met de ontwikkeling van een dorpsvisie. Daarin wordt uiteengezet hoe het dorp zich tot aan 2035 zou moeten ontwikkelen om het wonen plezierig te houden. 

De belangenvereniging heeft vijftig inwoners gevraagd mee te denken over dit toekomstplan. Zij worden verdeeld over zes groepen die elk een apart thema onder de loep zullen nemen. Dit betreft Wonen, Werken en vervoer, Naoberschap, Duurzaamheid, Voorzieningen, en als laatste Sport, beweging en gezondheid. Voor elk van deze onderwerpen zal de gewenste ontwikkeling worden beschreven.

De belangenvereniging vindt het heel belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners meedenken over de toekomstvisie. Daarom is een enquête gemaakt om de mening van de inwoners te peilen. De enquête wordt huis-aan-huis bezorgd  en kan tot en met 16 juni ingeleverd worden bij de Jumbo in Westerbork. Hier staat een grote gele ton waarin iedereen de ingevulde enquête kan deponeren.

Ook wordt er een inloopavond georganiseerd, waar men met de makers van het plan van gedachten kan wisselen en ideeën kan aanreiken. Deze inloopavond is op woensdag 14 juni van 19.00 tot 21.00 uur in zalencentrum Meursinge.