Afbeelding
(Bron: UWV)

Doorstroom WW naar bijstand gedaald

Algemeen

DRENTHE - 206 personen kwamen in 2022 in de provincie Drenthe na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is 39 procent minder dan het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. 

In 2022 werd bij 7.200 personen de WW-uitkering beëindigd. Daarvan kwam 2,9 procent vervolgens in een bijstandsuitkering terecht. Dat is de laagste doorstroom vanuit de WW naar de bijstand in de afgelopen 5 jaar. De afgelopen jaren kenmerken zich door een krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ,,Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering een bijstandsuitkering ontvangt is in het afgelopen jaar flink gedaald in Drenthe. De krappe arbeidsmarkt werkt natuurlijk in het voordeel van mensen die werk zoeken. Veel mensen vinden hierdoor werk tijdens of vlak na de WW-uitkering.” Maar ook de dienstverlening van UWV en arbeidsmarktpartners helpt mee om te voorkomen dat mensen na de WW in de bijstand terecht komen. ,,Binnen de arbeidsmarktregio Drenthe investeren we samen om meer mensen duurzaam aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld vanuit het WerkgeversServicepunt Drenthe en het Leerwerkloket.”

Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam nam in alle arbeidsmarktregio’s af. De doorstroom van WW naar bijstand in Drenthe komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde. De top 5 van regio’s met het hoogste doorstroompercentage zijn Rijnmond, Drechtsteden, Zeeland, Groningen en Haaglanden. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die wonen in grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status vaker na afloop van de WW in de bijstand terecht kwamen dan gemiddeld.