Zorgreservisten staan paraat om te helpen bij zorgorganisaties in geval van nood.
Zorgreservisten staan paraat om te helpen bij zorgorganisaties in geval van nood. (Eigen foto)

Oud-zorgprofessionals kunnen zich aanmelden voor de Nationale Zorgreserve

Algemeen

REGIO – De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van zorgreservisten die paraat staan om te helpen bij zorgorganisaties in geval van nood. Bijvoorbeeld bij een pandemie, klimaatramp, medische zorg aan vluchtelingen, of andere crisisinzet. Inmiddels hebben bijna 3.700 oud-zorgprofessionals zich aangemeld als zorgreservist.

De Nationale Zorgreserve ontstond in de coronaperiode om hulpvragen en aanbod in de overbelaste zorgsector aan elkaar te verbinden, in januari drie jaar geleden. Deze acute situatie rondom de pandemie is inmiddels niet meer actueel, maar het is juist nu belangrijk voor te bereiden op de toekomst. Charlotte de Schepper is bestuurder Nationale Zorgreserve: ,,Er moet een plek zijn waar zorgorganisaties en oud-zorgprofessionals elkaar kunnen vinden in crisistijd. En een plek waarop zorgreservisten toegang krijgen tot training en relevante scholing. Zodat zij altijd paraat kunnen staan. Voor een toekomst die we nog niet kennen.”

Uit onderzoek van PGGM&CO, IZZ en de Nationale Zorgreserve blijkt dat 58 procent van de ruim 2.000 (oud-)medewerkers in zorg en welzijn de inzet van kennis en ervaring naast de eigen baan of tijdens het pensioen belangrijk vindt. Ruim een derde doet dit ook (vooral gepensioneerden). Zij zijn gelukkig met die inzet: driekwart geeft het een 8 of hoger. Dit komt vooral doordat zij op deze manier een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Zorgreservisten zijn oud-zorgprofessionals met een relevant diploma en werkervaring die in een andere sector zijn gaan werken, of die met pensioen zijn. De Schepper: ,,Wanneer er grote nood ontstaat, nationaal of regionaal, dan is het belangrijk dat we als samenleving een beroep op zorgreservisten kunnen doen. Ik nodig alle oud-zorgprofessionals uit om zich aan te melden.” 

Aanmelden kan via www.nationalezorgreserve.nl.