De eerste koorrepetitie voor het Drentstalige muziektheaterspektakel De Vlinderprinses in Zweeloo.
De eerste koorrepetitie voor het Drentstalige muziektheaterspektakel De Vlinderprinses in Zweeloo. Stichting Ter Klinke

Repetities voor De Vlinderprinses gestart

Algemeen
Vrijwilligers voor muziektheaterspektakel in Zweeloo gezocht

ZWEELOO - De voorbereidingen voor het grote Drentstalige muziektheaterspektakel De Vlinderprinses zijn volop aan de gang. Deze theaterproductie van Stichting Ter Klinke wordt van 3 tot en met 8 september opgevoerd op de es bij de kerk van Zweeloo. Koorleden en toneelspelers zijn inmiddels druk aan het repeteren.

De Vlinderprinses is een geromantiseerd verhaal, gebaseerd op historische feiten en regionale sagen. In een serie zelfgeschreven scenes en liederen wordt verbeeld wat er zich in 1952 in de Zweeler dorpsgemeenschap afspeelt, als er bij een historische opgraving een bijzondere vondst wordt gedaan: het graf van de ‘Prinses van Zweeloo’.

Het verhaal, in de streektaal, is geschreven door Harm Dijkstra. Jan Kruimink tekent voor de arrangementen voor koor en orkest. De zang- en muziekstukken worden uitgevoerd door solisten, ensembles en een groot gemengd koor. Toneelspelers en figuranten brengen het spel tot leven.

De deelnemers komen zoveel mogelijk uit de regio zelf. Het project karakteriseert zich door participatie van velen. De organisatie noemt in dit verband liever het woord ‘mandielig’. “Met een groot aantal samenwerkende en betrokken mensen een mooie voorstelling maken, dat is waar het bij De Vlinderprinses om draait.”

Er doen dan ook veel mensen aan het muziektheaterspektakel mee. Ruim 140 zangers en toneelspelers, die grotendeels lid zijn van 31 culturele verenigingen in Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo en omgeving. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de gehele fanfare van muziekvereniging Excelsior, tien toegevoegde muzikanten en een popband. Twintig figuranten doen mee met oldtimers, attributen en paarden. Het hele gebeuren wordt aangestuurd door dertig mensen, verdeeld over zes commissies. Daarnaast wordt het project ondersteund door tien professionals op het gebied van zang, toneel, muziek en decor. Zij zijn bij De Vlinderprinses betrokken als speler of als adviseur van de organisatie.

Om het spektakel te laten slagen, zijn voorts heel veel vrijwilligers nodig, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. De organiserende stichting mobiliseert zo’n 100 tot 150 vrijwilligers voor het maken van kleding en attributen, het bouwen van het decor en het opbouwen van de speellocatie. Ook zijn er mensen nodig voor de bediening in de consumptietent, het regelen van het verkeer en het begeleiden van het publiek.

Voor het inrichten van het speelterrein, op- en afbouwen van de tribune, grimeren van de spelers, begeleiden van het publiek en in de catering zijn nog vrijwilligers nodig. Mensen die graag een rol willen spelen bij het laten slagen van het theaterspektakel, kunnen zich aanmelden via www.vlinderprinses.nl/meedoen-als-vrijwilliger/.