De gemeente Midden-Drenthe heeft haast met het bouwen van nieuwe woningen en kijkt daarvoor naar de locaties Alting en Smalbroek bij Beilen.
De gemeente Midden-Drenthe heeft haast met het bouwen van nieuwe woningen en kijkt daarvoor naar de locaties Alting en Smalbroek bij Beilen. Gemeente Midden-Drenthe

Gemeente wil bouwen in Alting en Smalbroek

Algemeen
Inloopavond op 28 februari om inwoners te informeren

BEILEN - Extra huizenbouw rondom Beilen staat woensdag 28 februari centraal op de gemeentelijke inloopavond over het project ‘Wervend Perspectief Beilen’. Tussen 19.30 en 21.00 uur zijn alle inwoners van de gemeente Midden-Drenthe welkom in het gemeentehuis in Beilen om zich te laten informeren. 

Vooraf is er een inloopbijeenkomst voor inwoners en grondeigenaren van Alting en Smalbroek. Dit zijn de locaties dicht bij Beilen, die de gemeente kansrijk acht voor een relatief snelle ontwikkeling van nieuwbouw. Hiernaar is verkennend onderzoek gedaan. De gemeenteraad besluit in april aan de hand van de resultaten van dit onderzoek of en hoe de plannen voor Alting en Smalbroek worden doorgezet.

Woningbouw heeft de komende jaren de hoogste prioriteit voor wethouder wonen Rieja Raven van Midden-Drenthe. Het aantal woningzoekenden in de gemeente is groot. Raven wil de woningbouw spreiden over de hele gemeente, maar in Beilen zijn de meeste woningen nodig. Mede omdat deze plaats veel voorzieningen heeft en goed bereikbaar is. Het project Wervend Perspectief Beilen is daarom begin 2023 gestart. In het project wordt onderzocht waar ruimte is voor extra huizenbouw. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het creëren van nieuwe woonruimte binnen de bebouwde kom van Beilen. Het snel kunnen aanbieden van nieuwe woningen is het doel van Wervend Perspectief Beilen.

Omdat er nog veel onduidelijkheid is over wat het project precies inhoudt en wat de mogelijke vervolgstappen zijn, organiseert de gemeente de inloopavond. In de raadszaal van het gemeentehuis ligt op diverse plekken informatie, waarover inwoners vragen kunnen stellen. Er is gedurende de avond een vrije in- en uitloop. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inwoners die graag op de hoogte willen blijven van de woningbouwplannen, kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via www.middendrenthe.nl/nieuwsbrief. Over het project Wervend Perspectief Beilen is, naast dat er bijeenkomsten worden gehouden, ook informatie te vinden op www.middendrenthe.nl/wpb. Tijdens de inloopavond op 28 februari kunnen inwoners kenbaar maken hoe zij verder geïnformeerd willen worden over de voortgang van Wervend Perspectief Beilen. Het project heeft een eigen mailadres, waar eventuele vragen aan de gemeente naartoe kunnen worden gestuurd: wpb@middendrenthe.nl.