Afbeelding

Samen meer mensen in beweging krijgen

Sport

REGIO -Stichting SportDrenthe en stichting Topsport Noord kunnen met een subsidie van de provincie verder werken aan het programma ‘Drenthe Beweegt’ en talentontwikkeling voor sporters. Het college van Gedeputeerde Staten stelt hiervoor 155.250 euro beschikbaar aan SportDrenthe. Topsport Noord ontvangt 103.250 euro.

,,Veel mensen hebben aan het begin van een nieuw jaar goede voornemens om meer te sporten en te bewegen. Om dit mogelijk te maken zijn er organisaties nodig die sportverenigingen en sporters helpen. Sporten gaat niet vanzelf, sport organiseren ook niet. Daar is inspanning voor nodig. Ik ben blij dat we met de subsidies bij kunnen dragen aan het toegankelijk maken van sport voor iedereen. Zo zorgen we samen dat meer mensen in beweging komen”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet.

Drenthe Beweegt
Mieke Zijl, directeur-bestuurder SportDrenthe vult aan. ,,Het is een belangrijke en noodzakelijke stap om in Drenthe verder de strijd aan te gaan tegen bewegingsarmoede. Een leven lang bewegen voor elke Drent, daar zetten we ons met deze bijdrage voor in. Samen met de provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten die Drenthe Beweegt ook ondersteunen.”

Talentontwikkeling sporters
De provincie heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de talentontwikkeling van sporters. De vaste samenwerkingspartner hiervoor is Topsport Noord. Topsport Noord zet zich in voor goede begeleiding en ontwikkeling van talenten en topsporters in Noord-Nederland.. ,,Talentontwikkeling gaat over ontplooien, inspireren en identificeren. Belangrijke waarden. Door het ondersteunen en faciliteren van jong talent brengen we inwoners van jong en oud in contact met deze waarden”, zegt Evert Jorritsma, directeur Topsport Noord.