Het natuurschoon in Drenthe trekt in coronatijd meer mensen dan ooit. Her en der zorgt dat voor problemen.
Het natuurschoon in Drenthe trekt in coronatijd meer mensen dan ooit. Her en der zorgt dat voor problemen.

Meer toezicht in Drentse natuurgebieden

Algemeen

DRENTHE - Er komt extra toezicht in de natuurgebieden in Drenthe. Dat is nodig omdat het druk is in deze coronatijd en niet iedereen zich aan de regels houdt.

De organisaties die de natuurterreinen in Drenthe beheren, hebben hierover aan de bel getrokken bij de provincie. Die stelt nu 250.000 euro beschikbaar om het extra toezicht mogelijk te maken. Het geld gaat naar instellingen als Staasbosbeheer, het Drents Landschap, Natuurmonumenten en Veiligheidszorg Drenthe.

Volgens de natuurbeheerders ontstaan de problemen door verstoring door mountainbikers en motorcrossers, loslopende honden, betreding van kwetsbare gebieden, parkeerdrukte en het dumpen van afval. Daarnaast is in toenemende mate sprake van ongepaste en zelfs agressieve reacties wanneer mensen worden aangesproken op hun gedrag. De druk is momenteel al hoog en zal in de zomerperiode naar verwachting verder toenemen. Ook de politie zal extra controles gaan uitvoeren in het Drentse buitengebied.