Burgemeester Bijl met de vijf gedecoreerde inwoners van Midden-Drenthe (foto Gemeente Midden-Drenthe).
Burgemeester Bijl met de vijf gedecoreerde inwoners van Midden-Drenthe (foto Gemeente Midden-Drenthe).

Lintjesregen in de gemeente Midden-Drenthe

Algemeen

MIDDEN-DRENTHE - In de gemeente Midden-Drenthe zijn vanochtend vijf inwoners koninklijk onderscheiden. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden in het gemeentehuis uitgereikt door burgemeester Cees Bijl.

De onderscheiden personen zijn mevrouw Bork-Post, de heren Van Sleen en Stevens en het echtpaar Timmerman-Visser. 

Mevrouw H. Bork-Post (74) uit Westerbork kreeg koninklijke hulde voor haar activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Van 1970 – 1979 was ze penningmeester en secretaris van Bejaardensoos Stuifzand, van 1970 – 1980 secretaris van het Groene Kruis, afdeling Ruinen, van 1975 – 1985 coördinator voor de Emmabloemcollecte in regio Stuifzand, van 2003 – 2006 vrijwillig administratief medewerker bij Boeijenoord Assen, van 2004 – heden penningmeester van Buurtvereniging Hoofdstraat Westerbork, van 2006 – heden penningmeester en sinds 2016 tevens secretaris van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork, en van 2016 – heden penningmeester van de Stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid.

De heer J. van Sleen (56) uit Smilde werd geëerd vanwege onder andere zijn inzet van 1989 – heden als vrijwilliger (penningmeester) bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Rank te Smilde. Verder was hij van 2004 – heden penningmeester (2004 – 2017), bestuurslid en sinds 2019 voorzitter van Volleybalvereniging Fama te Smilde. Daarvoor was de heer van Sleen al decennia actief binnen de vereniging in diverse functies en commissies, zoals scheidsrechter en begeleider. V008 – heden was hij vrijwilliger bij de Projectgroep Ghana G8 te Nkoranza, Ghana.

De heer W. Stevens (64) uit Beilen viel de koninklijke hulde ten deel vanwege onder andere zijn werk van 2001 – 2009 als penningmeester van de voetbalvereniging c.v.v. Fit Boys te Beilen en tevens initiator van activiteiten en evenementen. Verder was hij can 2009 – 2012 kantinevrijwilliger bij de voetbalvereniging c.v.v. Fit Boys te Beilen, van 2012 – heden penningmeester van Stichting Beleef Beilen en daarnaast initiator en medeorganisator van activiteiten. Van 2012 – heden was hij penningmeester van het evenement Bourgondisch Beilen en van 2015 – 2020 medeoprichter en penningmeester van Beheersvereniging Lievingerveld.

Mevrouw I.W. Timmerman-Visser (68) uit Beilen werd geëerd vanwege onder andere haar activiteiten van 1993 – 2013
als vrijwilliger (verkoopmedewerker en lid van de basisgroep) bij de Vereniging Wereldwinkel Beilen. Verder was ze van 1994 – 2013 vrijwilliger (reisbegeleider) bij de Stichting Vakantievreugd, van 2008 – 2019 vrijwilliger (beheerder van het muziekarchief) bij de Cantorij Beilen, van 2011 – 2018 ondersteuner van diverse familieleden, van 1995 – 1996 vrijwilliger (diaken) bij de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, van 2011– heden vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, van  2011 – heden vrijwilliger koffieschenken na de kerkdienst. Van 2012 – 2018 had ze namens de kerkelijke gemeenschap zitting in de interkerkelijke commissie PKN Drenthe. Van 2014 – 2018 was ze ouderenouderling, van 2016 – 2019 actief als wijkbezoeker voor mensen met een verstandelijke beperking en van  2020 – heden ouderenouderling.

De heer H. Timmerman (69) uit Beilen kreeg een koninklijk lintje voor onder andere zijn werk van 1986 – heden als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, van 1986 – 1990 Jeugdouderling, van 2005 – 2009 Diaken, van 2014 – heden Vrijwilliger bij de diaconie en ondersteuner hulpbehoevenden bij praktische zaken, sinds 1993 Lid van de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), van 1994 – 2013 Vrijwilliger (klusjesman) bij en voorzitter (1994 – 2001) van de Vereniging Werelwinkel Beilen. Verder was hij van 2001 – 2013 Penningmeester van de Stichting Vrienden van Wereldwinkel Beilen, van 2001 – heden Vrijwilliger (coördinator en wijkhoofd collecte in Beilen) bij Amnesty International, afdeling Beilen, van 2013 – 2019 Voorzitter van de Cantory Beilen en lid van de Stoelencommissie, 2014 – heden Medeoprichter, bestuurslid en penningmeester (2015 – heden) van de Stichting Op de Hoogte van Bolivia (SOHB), van 2014 – 2017 Vrijwilliger bij en voorzitter (2015 – 2017) van het Interkerkelijk Platform Oranje. De heer Timmerman stuurde de vrijwilligers aan en gaf leiding aan de activiteiten voor vluchtelingen in het ‘House of Hope’. Verder was hij van 2017 – heden Voorzitter van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Midden-Drenthe en van 2019 – heden medeoprichter en voorzitter van de Werkgroep Oecumenische Vieringen.